Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jullie persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en met welk doel. Je vindt tevens al je rechten met betrekking tot die gegevens en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Bedrijfsomschrijving.

Kiddokee is een eenmanszaak in kindercoaching. Hierbij worden gezinnen, ouders en kind(eren) ondersteund in een (opvoedings)hulpvraag.

Doel gegevens.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is om het coachingstraject zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Hierbij kun je denken aan persoonsgegevens als naam, naam organisatie, functie, adres, mailadres, telefoonnummer, geboortdata, onderwijsgegevens zoals naam school, maar ook de beschrijving van een levensloop. Alle gegevens worden alleen vastgelegd met jullie schriftelijke toestemming.

Ontvangersgegevens.

Wanneer je contact opneemt via het mailadres van Kiddokee worden deze mails opgeslagen op de server van Hostnet, omdat Kiddokee gebruik maakt van de diensten die Hostnet biedt.

Opslagperiode.

Jullie gegevens worden bewaard gedurende het coachingstraject en bij einde van het traject aan jullie overgedragen en verwijderd uit het systeem van Kiddokee. Op jullie verzoek kunnen de gegevens langer bewaard blijven, indien er mogelijk in de nabije toekomst een nieuwe hulpvraag komt. Hiervoor wordt dan tezamen een periode bepaald. De persoonsgegevens staan opgeslagen op het computersysteem van Kiddokee.

Rechten.

Ten allentijde hebben jullie het recht om de gegevens bij Kiddokee op te vragen en in te zien. Wanneer je van mening bent dat de gegevens niet kloppen, heb je het recht om deze aan te laten passen. Wil je je gegevens gebruiken om over te stappen naar een andere partij of dienst, dan bestaat er het recht op overdracht.

Persoonsgegevens kunnen gewist worden, zodra je niet meer wilt dat Kiddokee over deze gegevens beschikt. Je hebt tevens het recht op het indienen van een klacht, wanneer je van mening bent dat er niet op de juiste manier met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Als jullie gebruik willen maken van één van deze rechten neem dan contact op met Kiddokee. Dit kan via email op info@kiddokee.nl

Kiddokee reageert uiterlijk twee weken na indienen van dit verzoek.

Kiddokee verstrekt jullie gegevens niet aan derden, behalve als we dit schriftelijk samen overeen zijn gekomen.

Beveiliging.

Voor de beveiliging van persoonsgegevens zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Gegevens worden van en naar de website verstuurd over een beveiligde verbinding.
  • Het computersysteem van Kiddokee wordt regelmatig voorzien van software updates.
  • Het computersysteem van Kiddokee is voorzien van antivirussoftware.
  • Van alle gegevens wordt regelmatig een reservekopie gemaakt op een separaat systeem. Deze reservekopie wordt versleuteld opgeslagen zodat alleen het computersysteem van Kiddokee hiervan gebruik kan maken.
  • Alle systemen zijn afgeschermd en beveiligd met een uniek wachtwoord.