Werkwijze

Het vraagt moed om je zorgen naar buiten te brengen. Voordat je deze stap durft te zetten, wil je natuurlijk weten wat een kind- en oudercoach voor je gezin zou kunnen doen en uiteraard zien wie deze coach is. Een gezicht achter de kind- en oudercoach, je verwachtingen uitspreken, allemaal belangrijke zaken die eraan bijdragen dat je vertrouwen krijgt. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij mij in de praktijk, telefonisch of bij jullie op het huisadres, zal ik proberen ouders en/of kind op hun gemak te stellen. Naar aanleiding van dit gesprek zullen we kijken of er voldoende vertrouwen is om een coachingstraject te starten.

Na de kennismaking vindt de intakeperiode plaats. Tijdens de intake wordt er uitvoerig tijd genomen om alle gezinsleden de aandacht te geven die zij nodig hebben. Je kunt dit zien als een verkenningsperiode. Deze periode is intensief en zal de leidraad zijn voor het coachingstraject. Aan de hand van de intake kijken we of kind- en oudercoaching voldoende aansluit bij de zorgen die er zijn.

Aan de hand van de hulpvraag gaan we beginnen met het coachingstraject. Tot de leeftijd van 7, 8 jaar coach ik met name de ouders, vanaf 7, 8 jaar kan het kind zelf gecoacht worden, afhankelijk van ieder kind natuurlijk. Het kind staat altijd centraal. Er wordt één concrete wens, of meerdere vastgesteld. Om dit te kunnen bereiken worden verschillende hulpmiddelen ingezet, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden van het kind en zijn of haar omgeving.

Kindercoaching is niet alleen maar praten. Door verschillende werkvormen te gebruiken en kinderen te laten ervaren en creativiteit te gebruiken, krijgt het kind inzicht in eigen kwaliteiten en wensen en op welke manier hij of zij deze kan bereiken. Hierbij kun je denken aan het toepassen van bijvoorbeeld mindfulness voor kinderen, kindermeditatie, speltherapie of creatief met je handen en geest bezig zijn. Het is ook mogelijk dat ik als kindercoach bij jullie thuis een bezoek breng of eens aanschuif op school. Samen gaan we kijken naar dàt wàt werkt voor kind (en ouder).

Van te voren is het niet duidelijk hoe lang dit traject van coaching duurt. Bij het ene kind duurt het mogelijk langer dan bij het andere. Insteek is zo effectief en concreet mogelijk te werk gaan, waardoor geen tijd verloren gaat. Hierdoor kan een traject een aantal sessies duren, maar ook een aantal maanden.

De laatste fase is de evaluatie. Gemiddeld zal deze na drie maanden plaatsvinden. Hierin gaan we kijken naar de ontwikkeling van het kind (en ouders) tijdens de coachingsfase. Als de hulpvraag is beantwoord, de wens is behaald en de zorgen zijn afgenomen, kunnen we het traject positief afsluiten.

Wanneer de hulpvraag nog niet beantwoord is of er een andere hulpvraag is ontstaan, kunnen we het traject uiteraard voortzetten met elkaar. We zullen dan kijken wat er nog nodig is en op welke effectieve manier dit zo snel mogelijk behaald kan worden. Maar wel op een manier, zodat het blijft hangen bij ouder en kind. Want na een coachingstraject moet je weer samen, zonder kindercoach, met elkaar verder!

Mijn praktijk is gevestigd in Assen.